Facebook_icon_2013.svgFacebook_icon_2013.svg Facebook_icon_2013.svg Facebook_icon_2013.svg York Air Logo

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP

TAPE

Project Info

Client TAPE
Skills OTHER INSTALLATION

Project Description

DESCRIPTION
Aerotape 1/8″ x  2″ x  30″
EVERSEAL 2″ x 30′ x 1/8″
อลูมิเนียมเทป  ขนาด 2-1/2″ x 50 หลา
PVC TAPE ขนาด 2″
เทปพันสายไฟ