Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP

TAPE

Project Info

Client TAPE
Skills OTHER INSTALLATION

Project Description

DESCRIPTION
Aerotape 1/8″ x  2″ x  30″
EVERSEAL 2″ x 30′ x 1/8″
อลูมิเนียมเทป  ขนาด 2-1/2″ x 50 หลา
PVC TAPE ขนาด 2″
เทปพันสายไฟ