Facebook_icon_2013.svgFacebook_icon_2013.svg Facebook_icon_2013.svg Facebook_icon_2013.svg York Air Logo

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP

PICOTECH Series

Project Info

Client TOSHIBA
Skills PICOTECH

Project Description

รุ่นติดผนัง Plasma Inverter