Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP

42HBE / HAE

Project Info

Client Carier
Skills 42HBE / HAE

Project Description

รุ่นติดผนัง มาตรฐาน Capacity สูงขึ้น
24,000 – 36,000 BTU/H