Facebook_icon_2013.svgFacebook_icon_2013.svg Facebook_icon_2013.svg Facebook_icon_2013.svg York Air Logo

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP

50BY, BL

Project Info

Client Carier
Skills 50BY, BL

Project Description

Packaged Unit แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาด 85,000 – 910,300 BTU/H